ERO, s.r.o.

Pohranice 28

951 02 Pohranice

Slovensko

 

mobil: +421 (0)907 734 406

mobil: +421 (0)905 151 600

 

e-mail: ero-sk@ero-sk.eu

 

IČO: 35 959 151

DIČ: SK 2022069324

Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Nitra

Číslo účtu: 4002830006/7500